Måske min bedste ML algoritme…

Kommentar

I nedenstående 3 tabeller kan ses pips tab/gevinst for 3 forskellige korrelations analyser. I sidste kolonne står der ML prediction, og er softwarens forventede chance for succes. Såfremt succesraten er under 60%, vil den ikke åbne handlen. Ud fra denne regel kan det ses, at ML prediction er korrekt i alle 7 handler.

Det mest impornerende er, at uden for hver korrelation er forholdet også korrekt. En lavere ML prediction er også lig med mindre afkast eller større tab. Det er første gang at mine ML modeller registrerer denne form for kausalitet. Såfremt den også gør det fremadrettet, kan modeller, risikoen og afkastet optimeres signifikant.

Det er kun en uge, og baseret på 455 candlestick, så det kan være statistisk tilfældigt. Men tallene er næsten for præcise til at være stokastiske. Men det vil vi blive meget klogere på i løbet af de næste uger.

Correlation 1

Dato Pips ML prediction
21. juni 2018 12:00 368 73%
21. juni 2018 12:00 396 99%
25. juni 2018 14:00 139 62%

Correlation 2

Dato Pips ML prediction
22. juni 2018 10:45 -938 2%
25. juni 2018 4:15 211 92%
25. juni 2018 23:00 -64 20%

Correlation 3

Dato Pips ML prediction
22. juni 2018 10:30 -441 32%

 

1 Comments
  1. Lars Lang June 26, 2018

    Særdeles spænde hvad de næste uger viser, men særdeles spænden og lovende ser det ud.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *